CGP Legebitra

OPIS PROJEKTA

Izdelava celostne grafične podobe za Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra, ki je nevladna in neprofitna organizacija, ki ima status humanitarne organizacije na področju socialnega varstva, kot tudi status organizacije v javnem interesu na področju varovanja zdravja.

Glavna naloga je bila, da sama podoba ne sme biti izključujoča za kakršno koli LGBTIQ+ osebo ter, da ne prikazuje binarnosti.