Čas za Stik
  • Čas za Stik Novo mesto
  • Čas za Stik Maribor
  • Čas za Stik Koper
  • Čas za Stik Kranj

OPIS PROJEKTA

Čas in prostor za STIK mladih LGBT+ oseb ter oseb, ki se identificirajo izven normativnih identifikacij in oseb, ki jim lastna spolna usmerjenost in/ali spolna identiteta postavlja(ta) vprašanja.

Izdelava plakatov za mesečne dogodke Čas za Stik, ki se odvijajo v Novem mestu, Mariboru, Kopru ter Kranju. Prav tako pa je narejen tudi skupen plakat, ki hkrati vabi na vse lokacije dogodka.