Campaigning for Equality

OPIS PROJEKTA

Izdelava priročnika v dveh jezikih. Z ene strani je vsebina v slovenščini in z druge v angleščini.

“Pričujoči priročnik je nastal v okviru projekta DARE (Dare to Care about Equality), katerega cilji so vključevali analizo diskurza, usmerjenega proti enakim pravicam LGBT skupnosti v Sloveniji, proučevanje diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti in pripravo ustreznih strategij boja proti homofobiji, v prvi vrsti skozi procese izobraževanja in ozaveščanja.”